Śmigielski Adam Skucha Piotr Szurmana Tadeusz
Ks. bp. Adam Śmigielski Ks. bp. Piotr Skucha  Ks. bp. Tadeusz Szurman
Ordynariusz diecezji sosnowieckiej Biskup pomocniczy diecezji sosnowieckiej
Ord. Diecezji Ewangelicko-Augsburskiej
w Katowicach
Gross Jan Dziewiatowski Sergiusz Rother-Sacewicz Henryk
Ks. Jan Gross               Ks. Inf. Sergiusz Dziewiatowski Ks. Henryk Rother-Sacewicz
Prezes synodu kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w Polsce Pułkownik ordynariatu prawosławnego w Polsce.     Pastor Zboru Chrystusowego
  Stelmach Adam  
  Ks. mgr Adam Stelmach   
  Wikariusz biskupi kościoła  Polskokatolickiego  

KANONICY DIECEZJI SOSNOWIECKIEJ

Wiciński Edward Nagły Marian Kocot Stanisław
Ks. kan. Edward Wiciński ks. kan. Marian Nagły ks. kan. Stanisław Kocot
Wiciński Wacław Zadworny Nikodem Kamiński Tadeusz
ks. kan. Wacław Wiciński ks. kan. Nikodem Zadworny ks. kan. Tadeusz Kamiński
 

Ks. kan Stanisław Pyla

 

Ks. kan. Witold Pękalski

INTRO

STRONA GŁÓWNA

GALERIE
 

Created by Jan Łakomski