Wybitni, znani, lubiani

Gibiński Kornel Kokot Franciszek Giec Leszek
Prof. dr. n. med. Kornel Gibiński Prof. dr. n. med. Franciszek Kokot Prof. dr. n. med. Leszek Giec
Japa Józef Religa Zbigniew Woś Stanisław
Prof. dr. n. med. Józef Japa  Prof. dr. n. med. Zbigniew Religa Prof. dr. n. med. Stanisław Woś
Herman Zbigniew Wilczok Tadeusz Dyaczyńska Anna
Prof. dr. n. med. Zbigniew Herman  Prof. dr. n. farm. Tadeusz Wilczok Prof. dr. n. med. Anna Dyaczyńska
Wodniecki Jan Hołowiecki Jerzy Furman Marian
Prof. dr. n. med. Jan Wodniecki  Prof. dr. n. med. Jerzy Hołowiecki Prof. dr. n. med. Marian Furman
Rutkowski Bolesław Prochaczek Ferdynand Kucharz Eugeniusz
Prof. dr. n. med. Bolesław Rutkowski  Prof. dr. n. med. Ferdynand Prochaczek Prof. dr. n. med. Eugeniusz Kucharz
Gaździk Tadeusz Bułanowski Zbigniew Rzepecka Grażyna
Prof. Dr. n. med. Tadeusz Sz. Gaździk

Dr. n. med. Zbigniew Bułanowski

Dr. n. med. Grażyna Rzepecka

  Kocot Emilian      

 Mrowiec Andrzej Maćkowiak Marek
Dr. n. med. Emilian Kocot       Dr. n. med. Andrzej Mrowiec

 Marek Maćkowiak- Prezes Zarządu Uzdrowiska Wysowa Zdrój

 

Siwiec Andrzej

 
 

Dr. n. med. Andrzej Siwiec

 

INTRO

STRONA GŁÓWNA

GALERIE

 

Created by Jan Łakomski